O návrhu na zrušení podpory životního pojištění jsem otevřen diskusi

21. 7. 2020
14:00
FINfest.online

O návrhu na zrušení podpory životního pojištění jsem otevřen diskusi

  • Navrhuješ zrušení daňového zvýhodnění životního pojištění, ale jeho ponechání u stávajících uzavřených smluv. Proč?
  • Finanční poradci se od prodeje IŽP již odklánějí. Nepřichází tvůj návrh pozdě?
  • Jak se stavíš k argumentu, že toto povede k zakonzervování trhu? Ti, co mají již rezervotvorné životní pojištění, ho nebudou chtít zrušit, a to ani v případě, kdy je nová smlouva výhodnější? A ani finanční poradci do změny nebudou chtít jít, protože může být snadno napadnutelná z pohledu povinné odborné péče?
  • Nyní se připravuje rozšíření daňové uznatelnosti i na další produkty spoření na stáří. Není tento krok spíš krokem zpět? Nebo ještě hůř – dočasným opatřením, které má platit jen rok?
  • Neobáváš se, že tvůj návrh povede naopak k masivnímu uzavírání rezervotvorných pojistek do konce roku?
  • Navrhuješ navýšit státní daňovou úlevu pro doplňkové penzijní spoření. Tam ale lidé ani dnes nevyužívají současnou možnost daňových odpočtů. Myslíš si, že tento krok povede k vyššímu spoření do penzijních fondů?
  • Vláda k tvému návrhu dala neutrální stanovisko, ale pak je k němu hodně kritická. Jak se stavíš k vládnímu stanovisku?
Video ke shlédnutí zde (25:41)