Milan Indra

Vedoucí oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na Ministerstvu financí

Milan Indra

Vedoucí oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na Ministerstvu financí

Životopis

Indra Milan, Ing. je vedoucím oddělení Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na Ministerstvu financí. Problematikou finančních služeb se zabývá téměř 20 let.

V současnosti je na MF odpovědný mj. za:

  • legislativu zaměřenou na retailové finanční služby (zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o distribuci pojištění a zajištění, zákon o finančním arbitrovi aj.;
  • tvorbu politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu;
  • finanční vzdělávání (Národní strategie finančního vzdělávání, měření úrovně finanční gramotnosti v ČR, standardy finančního vzdělávání pro ZŠ a SŠ atd.);
  • koncepci, výkon dozoru a poskytování státní podpory stavebního spoření, státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření;
  • finanční inovace.

Kde mne najdete

Odklad splátek úvěrů v Covid-19 situaci

21. 5. 2020
16:15 - 16:30
FINfest.online