Jan Frait

Ředitel sekce finanční stability ČNB

Jan Frait

Ředitel sekce finanční stability ČNB

Životopis

Jan Frait vystudoval obor ekonomika průmyslu na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. I další vzdělání absolvoval na této fakultě – nejprve v roce 1995 úspěšně ukončil doktorské studium v oboru ekonomie, o tři roky později se ve stejném oboru habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem. Jeho stěžejními tématy jsou makroekonomie, makroobezřetnostní politika a měnová teorie.

V ČNB pracuje od roku 2000. V letech 2000 až 2006 zastával funkci člena bankovní rady ČNB. V souvislosti s touto funkcí byl v letech 2005-2006 členem výboru pro hospodářskou politiku OECD. Od roku 2007 zodpovídá za oblast analýz finančních trhů a v současnosti zastává funkci ředitele sekce finanční stability a zastupuje ČNB v poradním technickém výboru Evropské rady pro systémová rizika.

Kde mne najdete

Zákon o ČNB a jeho dopad na trh

23. 6. 2020
16:00-16:30
FINfest.online