Alex Ivančo

Ředitel odboru Finanční trhy na Ministerstvu financí

Alex Ivančo

Ředitel odboru Finanční trhy na Ministerstvu financí

Životopis

Ivančo Alex, JUDr. Ph.D. je ředitelem odboru Finanční trhy III Ministerstva financí. Zajímá se o navrhování systémů řešení sporů a právní aspekty moderních technologií.

V současnosti je na MF odpovědný mj. za:

  • legislativu zaměřenou na retailové finanční služby (zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o distribuci pojištění a zajištění, zákon o finančním arbitrovi aj.;
  • tvorbu politiky ochrany spotřebitele na finančním trhu;
  • finanční vzdělávání (Národní strategie finančního vzdělávání, měření úrovně finanční gramotnosti v ČR, standardy finančního vzdělávání pro ZŠ a SŠ atd.);
  • koncepci, výkon dozoru a poskytování státní podpory stavebního spoření, státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření;
  • finanční inovace.

Kde mne najdete

Odklad splátek úvěrů v Covid-19 situaci

21. 5. 2020
16:15 - 16:30
FINfest.online