Energy financial group

Energy financial group

Čím se zabýváme?

Energy financial group se zabývá společensky odpovědnými investicemi do energetických projektů založených na obnovitelných zdrojích. V čele s jejími ekonomickými odborníky přináší aktuální a profesionální informace z celosvětové populární, ale u nás stále se rozvíjející investiční oblasti odpovědných ESG investic, při nichž investoři kladou důraz na ekologii, společnost, etiku a udržitelný ekonomický rozvoj.

 

Naši řečníci

ESG investice

Naše projekty

Napsali o nás

Kontakt

Tomáš Voltr, výkonný ředitel Energy financial group

Martin Vrtiška, obchodní ředitel Energy financial group

Ivo Skřenek, zakladatel a vizionář Energy financial group

Náš EFG tým

Řada investičních nástrojů dnes umožňuje menším i velkým investorům podílet se na společensky odpovědném investování například prostřednictvím investičních fondů, dluhopisů či nákupu akcií. Cílem Energy financial group, která odpovědné investice realizuje již řadu let, je investorům přinášet aktuální a profesionální informace z této nově vznikající investiční oblasti.

  • Co je ESG?
    Zkratka ESG vznikla z anglických slov environmental, social and corporate governance. V investičním světě tedy pojem ESG znamená způsob, při kterém investoři kladou důraz na ekologii, společnost, etiku a udržitelný ekonomický rozvoj. S ohledem na aktuální společenské problémy jako jsou například výroba energií z fosilních zdrojů, neustále rostoucí spotřeba a v neposlední řadě rostoucí produkce odpadů získává způsob ESG investování velkou popularitu u světových investičních společností a fondů.

 

Bioplynová stanice Rapotín

Způsob zpracování odpadu v Rapotíně je technologicky nejvyspělejší a nejekologičtější v ČR. Jako jediní v zemi také dodáváme elektřinu a plyn zpět do sítě.

 

 

Green gas

Společnost se zaměřuje na výrobu a distribuci biometanu (bio CNG), pokročilé palivo druhé generace. Součástí strategie je dosažení úspory emisí CO2.

 

 

MOSTEK energo

Účelem akvizice společnosti je možnost využití areálu elektrárny pro další inovativní projekty EFG, ve kterých bude využito teplo a elektrická energie.

 

 

EFG Engineering

Divize, která se zaměřuje na přebudování zemědělských bioplynových stanic na odpadové a realizaci projektů úpravy bioplynu na biometan.

 

 

Biomethane CE
Společnost je výhradním obchodním zastoupením a dodavatelem francouzského výrobce technologie do BPS na území ČR a SR.

 

 

EFG Waste logistic
Společnost EFG Waste logistic je do holdingu EFG strategicky začleněna jako partner pro svoz odpadů.

                                                           

 

                                                              Historie a vývoj skupiny EFG

 

Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4

+420 225 107 152

sekretariat@efg-holding.cz